В началото на 2020 г. завърши изграждането на полу-закрита зона за обработка и складиране на товари на площ от 2800 кв.м. Същата тази зона е включена в сертифицираните складови помещения за митническо складиране намиращи се на територията на СКЛАДОВА БАЗА ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ

Обща площ на складовата база е 16 800 кв.м, от които закрита площ 7500 кв.м., полузакрита зона от 2800 кв.м., склад с лиценз от Агенция Митници за съхранение на стоки под митнически контрол –  4050 кв.м

Логистичната база разполага с:

  • Специализиран лентов транспортьор за контейнеризация на зърнени и маслодайни култури и други насипни товари.
  • Мобилна претоварна рампа за контейнеризация и деконтейнеризация на генерални товари.
  • Бункер за опаковане на насипни товари в торби и биг-бегси и 3-тонен електронен кантар за дозиране.
  • Сертифицирана автовезна за претегляне на камиони с капацитет 70 тона.
  • Машина за опаковане със стречфолио NOXON