• Варна, ул. Райко Жинзифов №46
  • office@trident-freight.bg

ИЗВЪНГАБАРИТНИ И НАСИПНИ ТОВАРИ

Участието на Трайдънт Фрейт в планирането и изпълнението на големи проекти е факт благодарение на високия професионализъм на служителите и доверието на клиентите ни.

Със завършени проекти за три ветрогенераторни парка в България за Испански, Немски и Индийски принципали, както и множество проекти за  клиенти, като ЛУКОИЛ и COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS Co., ние сме един от водещите спедитори в областта на извънгабаритните товари в страната.

Oсигуряваме високо ниво на техническа експертиза като по този начин изготвяме възможно най-добрия оперативен план за обслужване на товара, а именно предварителна подготовка, товарене и разтоварване.

Всеки един товар може да бъде превозен самостоятелно или в комбинация с други товари, в зависимост от нуждите и изискванията на клиента.

Предоставяме логистични и складови услуги на различни по вид товари в пристанищни и извънпристанищни складове. В това число:

  • Зърнени насипни и опаковани товари
  • Руди
  • Концентрати