• Варна, ул. Райко Жинзифов №46
 • office@trident-freight.bg

Нова полу-закрита зона за обработка и складиране на товари

В началото на 2020 г. завърши изграждането на полу-закрита зона за обработка и складиране на товари на площ от 2800 кв.м. Същата тази зона е включена в сертифицираните складови помещения за митническо складиране намиращи се на територията на СКЛАДОВА БАЗА ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ

Обща площ на складовата база е 16 800 кв.м, от които закрита площ 7500 кв.м., полузакрита зона от 2800 кв.м., склад с лиценз от Агенция Митници за съхранение на стоки под митнически контрол –  4050 кв.м

Логистичната база разполага с:

 • Специализиран лентов транспортьор за контейнеризация на зърнени и маслодайни култури и други насипни товари.
 • Мобилна претоварна рампа за контейнеризация и деконтейнеризация на генерални товари.
 • Бункер за опаковане на насипни товари в торби и биг-бегси и 3-тонен електронен кантар за дозиране.
 • Сертифицирана автовезна за претегляне на камиони с капацитет 70 тона.
 • Машина за опаковане със стречфолио NOXON
Виж още

СИГУРНОСТ В СЪХРАНЕНИЕТО

Трайдънт Фрейт завърши изграждането на трети склад, с което добави повече капацитет и възможности за своите клиенти.

Новият затворен склад е с капацитет 2500 кв.м., разделен на две помещения:

Хале №5 – 1250 кв.м.

Хале №6 – 1259 кв.м.

С това общия капацитет на затворените складови помещения на компанията стават 7500 кв.м. в 6 отделни многоцелеви халета.

Открита складова площ около 3000 кв.м.

за претоварни операции и съхранение на товари на открито

Услугите включват:

 • Контейнеризация на зърнени и маслодайни култури в насипно състояние по съвременна високоефективна технология.
 • Товарене, разтоварване, в т.ч. контейнеризация и деконтейнеризация на други насипни и генерални товари
 •  Опаковане и разопаковане на насипни товари в/от торби и биг бегси.
 • Палетизиране и депалетизиране на стоки.
 • Укрепване и разкрепване на товари.
 • Кантарни услуги.
 • Съхранение на стоки в закрити и открити складове
Виж още
bonded-warehouse-trident-frеight

Трайдънт Фрейт ООД откри склад под митнически контрол в Индустриална зона – Юг на Девня

от Пристанище Варна Запад, на 3 км. от магистрала Хемус и с директна връзка към националната ЖП инфраструктура, Трайдънт Фрейт откри лицензиран митнически склад с капацитет 1250 кв.м.

Отдел „ Режими“ на Митница Варна е одобрила всички необходими процедури за съхранение на товари под митнически контрол, според новите Европейски регламенти.

Трайдънт Фрейт е първата компания оперираща под новите инструкции и регулации на Европейкия Съюз за митническо складиране.

Всички складове са лицензирани от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за съхранение на зърно, фуражи и храни от неживотински произход.

Виж още