Трайдънт Фрейт завърши изграждането на трети склад, с което добави повече капацитет и възможности за своите клиенти.

Новият затворен склад е с капацитет 2500 кв.м., разделен на две помещения:

Хале №5 – 1250 кв.м.

Хале №6 – 1259 кв.м.

С това общия капацитет на затворените складови помещения на компанията стават 7500 кв.м. в 6 отделни многоцелеви халета.

Открита складова площ около 3000 кв.м.

за претоварни операции и съхранение на товари на открито

Услугите включват:

  • Контейнеризация на зърнени и маслодайни култури в насипно състояние по съвременна високоефективна технология.
  • Товарене, разтоварване, в т.ч. контейнеризация и деконтейнеризация на други насипни и генерални товари
  •  Опаковане и разопаковане на насипни товари в/от торби и биг бегси.
  • Палетизиране и депалетизиране на стоки.
  • Укрепване и разкрепване на товари.
  • Кантарни услуги.
  • Съхранение на стоки в закрити и открити складове