• Варна, ул. Райко Жинзифов №46
  • office@trident-freight.bg

СПЕДИЦИЯ

Трайдънт Фрейт ООД е член на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), член на FIATA (Международната федерация на спедиторските асоциации) и  CLECAT (Европейска асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги). Предлагаме висококачествена спедиторска и логистична услуга.